menu

МАГТАН ДУУ [5] ЗАЛБИРАЛ БА ТАЙВШИРАЛ [8]
ӨДӨР БҮРИЙН ТАЛХ /АЯ/ [12] ӨГҮҮЛЛЭГ [9]

Есүс Христийн дэлхийн түүхэнд хамгийн агуу нөлөөлсөн нь

Есүс Христийн дэлхийн түүхэнд хамгийн агуу нөлөөлсөн нь

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

12-Leaning_On_The_Everlasting_Arms.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/12-Leaning_On_The_Everlasting_Arms.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

11-O_Worship_The_King.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/11-O_Worship_The_King.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

10-All_Things_Bright_And_Beautiful.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/10-All_Things_Bright_And_Beautiful.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

09-The_Solid_Rock.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/09-The_Solid_Rock.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

08-What_A_Wonderful_Saviour.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/08-What_A_Wonderful_Saviour.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

07-To_God_Be_The_Glory.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/07-To_God_Be_The_Glory.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

06-Like_A_River_Glorious.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/06-Like_A_River_Glorious.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

05-Be_Thou_My_Vision.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/05-Be_Thou_My_Vision.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

04-Come_Thou_Fount.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/04-Come_Thou_Fount.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

03-My_Saviour-s_Love.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/03-My_Saviour-s_Love.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

02-Amazing_Love.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/02-Amazing_Love.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

01-The_Church-s_One_Foundation.mp3

http://www.uuriinshuuder.do.am/magtaal/dailybread/01-The_Church-s_One_Foundation.mp3

татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

Амь амьсгал минь таныг магтахын тулд

магтаалын дуу татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар

Юутай гайхамшигт хайр вэ?

магтаалын дуу татах & сэтгэгдэл үлдээх бол энд дар