.

This HTML caption with a link.
Home » 2011 » 12 сар » 27 » Итгэлийн Тунхаг
8:13 PM
Итгэлийн Тунхаг

Бид тэнгэр газрыг бүтээгч аугаа хүчирхэг Ертөнцийн Эзэн Эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр бүрэлдэж онгон Мариас мэндэлсэн, Понти Пилат захирагчийн үед зовж явсан, цовдлогдон нас барж оршуулагдаад гурав хоногийн дотор үхлээс дахин амь орсон тэгээд тэнгэрт одож, аугаа хүчирхэг Ертөнцийн Эзэн Эцгийнхээ баруун гарын хүндэт суудалд заларсан, дахин ирж үхсэн амьд бүх хүнийг шүүх Түүний цорын ганц Хүү бидний Их Эзэн Есүс Христэд бид итгэдэг. Бид ариун Сүнсэнд итгэдэг. Бид ариун нэгдмэл цуглаан, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гэмд үзүүлэх уучлал, дахин амилалт болон мөнхийн амьдралд бид итгэдэг.

 

Амен.

Category: Бидний Тухай | Views: 513 | Added by: Uuriinshuuder | Rating: 0.0/0
Total comments: 0