.

This HTML caption with a link.
Home » 2011 » 12 сар » 27 » Дунд Настайчууд
10:26 PM
Дунд Настайчууд

Чи өөрийн Бурхан Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадал, бүх оюун ухаанаараа хайрла. Мөн хөршөө өөрийн адил хайрла гэв.

Төлөвшилт уруу жинхэнэ итгэлээр хүрсэн ах эгч нар бидэнд байгаад бид үргэлж талархдаг. Тэд бол бидний урамшуулагчид, дэмжигчид, чуулган дотор эцэг эхтэй маань адил хүмүүс юм. Есүс Христийн хаанчлалд өөрсдийгөө болон өрөөл бусдыг хөтлөн дагуулагчид байх нь тэдний үүрэг юм.Category: Бидний Үйлчлэл | Views: 468 | Added by: Uuriinshuuder | Rating: 0.0/0
Total comments: 0