.

This HTML caption with a link.
Home » Articles » Ном сэтгүүл

2 Петр номын танилцуулга

Áèä ººðñäèéí Ýçýí Åñ¿ñ Õðèñòèéí õ¿÷ ÷àäàë áîëîîä Ò¿¿íèé èðýõ òóõàé òà íàðò ìýä¿¿ëýõäýý óõààëãààð çîõèîãäñîí ¿ëãýð äîìãóóäûã äàãààã¿é, õàðèí áèä Ò¿¿íèé ñ¿ð æàâõëàíã í¿äýýð ãýð÷ëýã÷èä áàéñàí. (2Петр 1:16)

 

ЗОХИОГЧ –  Петр (1:1)       БИЧИГДСЭН ОН – МЭ 65 он.

ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРЛАЛ – Петр энэ захидлаа Вавилоноос бичжээ (5:13). Үүнийг шууд утгаар нь Месопотами дахь Вавилон улс гэж ойлгож болно, эсвэл шилжсэн утгаар нь I зууны Бурханлаг бус байдлын төв болох Ромыг хэлсэн ч гэж ойлгох боломжтой. Петр захидлаа Ром хотоос МЭ 60-63 оны үед, гэхдээ мэдээж Ром хотод Неро хааны хийсэн аймшигт цус урсгалтын (МЭ 64 онд) өмнө бичжээ.    

 ТҮҮХЭН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ – Петр өөрийн дүү Андрейгээр дамжуулан бусдаас түрүүнд Есүстэй уулзсан (Иохан 1:40-42). Есүс тэднийг өөрийгө дага гэж дуудахад тэд Галил нуурын хойд эргийн Капернум хотод амьдарч байжээ. Петр зааж тунхаглаж байсан сүүлчийн жилүүд Ромд өнгөрсөн гэж үздэг. Тэрээр эхнэрийнхээ хамтаар аялан явдаг байжээ. МЭ 64 онд Неро хааны явуулсан аймшигт аллагын үеэр түүний толгойг нь уруу харуулан цовдолсон.  

БИЧИГДСЭН ЗОРИЛГО –2 Ïåòð íîìûã áè÷èõ áîëñîí ò¿¿íèé ãîë çîðèëãî íü Áóðõàíëàã çàí ÷àíàðã¿é áîë Õðèñòèéã ìýäýõ ìýäëýã íü æèíõýíý ìýäëýã áóñ, õóóðàì÷ áîëîõûã îéëãóóëàõûã õ¿ññýí. Петр захиандаа:

1.      Бурханлаг байдал ба Христийг мэдэх жинхэнэ мэдлэгийг хичээнгүйлэн эрэлхийлхийг итгэгчдэд уриалсан.

2.      Элч нарын үнэнийг доройтуулж байсан хуурамч эш үзүүлэгчид болон багш нарын Бага Азид дахь чуулганууд дунд хийж байсан хор хөнөөлийг илчлэн, няцаах зорилгоор бичжээ.

ОНЦЛОГ ШИНЖ – Дөрвөн гол шинжээр энэ ном тодорхойлогддог.

1.      Судар Бурханы онгодоо бичигдсэн бөгөөд найдвартай, эрх мэдэлтэй болохыг өгүүлсэн библийн хамгийн хүчтэй тодорхойлолтуудыг өөртөө агуулсан.

2.      Хоёрдугаар бүлгээс хуурамч сургаал, багш нарын эсрэг хүчтэй няцаалт хэлэгддэг.

3.      Гуравдугаар бүлэг нь Христийг дахин ирэхтэй холбогдуулсан библийн хамгийн агуу бүлгүүдийн нэг.

4.      Петр Паулын бичсэн зүйлсүүдийг "судрын бусад зүйстэй” холбон дурдаж үүгээрээ тэдгээрийг бас судар хэмээн шууд бусаар хэлж байна.

ТОЙМ –

I.                    Õðèñòèòãýã÷äèéí ýðõýì ÷àíàðóóä (1:1-21)

А. Нигүүлсэл дотор урагшлах уриалга (1:1-15)

Б. Христийн сүр жавхлан (1:16-21)

II.                 Õóóðàì÷ áàãø íàð (2:1-21)

А. Хуурамч багш нарын эсрэг шүүлт (2:1-9)

Б. Хуурамч багш нарын дүр төрх, чанарууд (2:10-22)

III.               Христийн хоёр дахь ирэлт (3:1-18)

А. Христ ирэх нь гарцаагүй (3:1-10)

Б. Христийг ирэхийн өмнөх ёс суртахууны дохио (3:11-18)

 

 

Category: Ном сэтгүүл | Added by: Uuriinshuuder (2013-06-22)
Views: 427 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar